Jak załatwić sprawęAktualności

Archiwum

Zaproszenie na II sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2014-12-05

            Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 595 z późn. zm./ zwołuję II sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji.Sesja odbędzie się w dniu  12.12.2014r. o godz. 14 30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34. Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Stwierdzenie prawomocności...

Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu w Hrubieszowie

2014-11-27

Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu w Hrubieszowie                 Dzisiaj 27 listopada 2014r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu w Hrubieszowie, na której poznaliśmy zarząd powiatu oraz prezydium rady. Radni złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Wybrany został również Starosta, Wicestarosta i trzech członków Zarządu...

Zaproszenie na I sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2014-11-26

 Na podstawie art. 15, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 595 z późn. zm./ zwołuję I sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji.  Sesja odbędzie się w dniu  27.11.2014r. o godz. 10 00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.  Proponowany porządek...

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2014-10-24

                                 Hrubieszów, dnia 23 października 2014 r.                                         Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy...

Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi

2014-10-21

Hrubieszów, dnia 21.10.2014r. NGO.511.15.2014                          Prezesi Zarządów Stowarzyszeń   Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacji pozarządowych w dniu 6 listopada 2014r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34.   Program spotkania: - Omówienie Programu Współpracy...

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

2014-09-26

Starosta Hrubieszowski na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Hrubieszowskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Lub. z...

Postanowienie nr 59/2014 Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 22.09.2014 r. w sprawie powołania terytorialnej komisji wyborczej

2014-09-24


Ogłoszenie dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

2014-09-19

Ogłoszenie dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem- PAMIĘTAJ !!! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.  Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

Święto plonów. Dożynki wojewódzkie woj. lubelskiego w Niemcach

2014-09-17

Święto plonów. Dożynki wojewódzkie woj. lubelskiego w Niemcach W dniu 14 września 2014 r. w Niemcach pod Lublinem odbyły się Dożynki Wojewódzkie.   Powiat Hrubieszowski reprezentowały dwie delegacje: Sołectwo Ostrówek z Gminy Trzeszczany – zwycięzca Powiatowego Konkursu Wieńcowego z 2013 roku oraz Sołectwo Miętkie z Gminy Mircze zwycięzca Powiatowego Konkursu Wieńcowego z 2014 roku.  Wieńce reprezentujące Powiat Hrubieszowski wzięły udział w ,,Wojewódzkim Konkursie Wieńców Dożynkowych’’ w kategorii wieniec...

Bezpłatne porady prawne

2014-09-17

Bezpłatne porady prawne W ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Niebieski Parasol” organizowanej przez Krajową Radę Radców Prawnych, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, w dniach 22 i 23 września 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34, w godz. 9.00 – 15.00 udzielane będą bezpłatne porady prawne przez radcę prawnego  Małgorzatę Dąbek.  

Uroczystość otwarcia i poświęcenia Przygranicznego Centrum Kulturalno-Sportowego przy ZS nr 2 w Hrubieszowie

2014-09-16

Uroczystość otwarcia i poświęcenia Przygranicznego Centrum Kulturalno-Sportowego przy ZS nr 2 w Hrubieszowie  15 września 2014 r.  społeczność  ZS nr 2 w Hrubieszowie przeżywała długo oczekiwane i radosne wydarzenie. Po okresie budowy i przygotowań nadszedł czas na otwarcie i poświęcenie nowej hali sportowej.  Na uroczystość  otwarcia Przygranicznego Centrum Kulturalno-Sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie przybyło wielu znakomitych gości: Wicekurator Oświaty Pani Anna Dudek-Janiszewska z Kuratorium Oświaty w Lublinie wraz z kierownikiem oddziału zamiejscowego...

Powiatowe Święto Plonów Mircze 2014

2014-09-10

Powiatowe Święto Plonów Mircze 2014    7 września br. w Mirczu odbyły się dożynki Powiatu hrubieszowskiego. Hrubieszowskie Święto Plonów swą obecnością zaszczycili m. in. posłowie na Sejm RP Marek Poznański i Sławomir Zawiślak, wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Tomasz Zając – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Bogdan Kawałko, Starosta Kętrzyński Tadeusz...

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

2014-09-08

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego...

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

2014-09-05


Zwiększono zakres rzeczowy inwestycji

2014-09-04

Zwiększono zakres rzeczowy inwestycji     W związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu na roboty budowlane dla zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II - przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, władze Powiatu Hrubieszowskiego podpisały...

Informacja o zakończeniu realizacji inwestycji

2014-08-28

Informacja o zakończeniu realizacji inwestycji           15 września br. nastąpi uroczyste oddanie do użytkowania budynku hali sportowej w ramach zrealizowanej inwestycji         pn. „Przygraniczne Centrum Kulturalno-Sportowe przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie – etap I hala sportowa,” która została dofinansowana ze środków Ministerstwa Turystyki i Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie    ...

Zaproszenie na Powiatowo- Gminne Święto Plonów Mircze 2014

2014-08-28

Zaproszenie na Powiatowo- Gminne Święto Plonów Mircze 2014 Starosta Hrubieszowski oraz Wójt Gminy Mircze zapraszają na Powiatowo - Gminne Dożynki, które odbędą się w dniu 7 września 2014 roku na stadionie w Mirczu.Program uroczystości:10:00 Zbiórka delegacji dożynkowych pod Urzędem Gminy Mircze10:20 - Przemarsz korowodu dożynkowego  na Stadion10.30 - Prezentacja wieńców dożynkowych11.00 -Msza Święta Dziękczynna w intencji rolników wraz z przekazaniem chleba 12.00- Wystąpienie Gospodarzy Święta Plonów- Wójta...

Starostowie Dożynek Powiatowo - Gminnych Mircze 2014

2014-08-27

Starostowie Dożynek Powiatowo - Gminnych Mircze 2014 Starościna Dożynek Powiatowo – Gminnych Mircze 2014                Pani Dorota Skiba prowadzi wspólnie z mężem Witoldem gospodarstwo rolne w miejscowości Honiatyn, gmina Dołhobyczów. Państwo Skibowie mają dwóch synów i troje wnuków.   Działalność rolniczą rozpoczęli w 1987 r. Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 40 ha. Rozwój gospodarstwa w przeważającej mierze opiera...

Wręczenie aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe

2014-08-18

Wręczenie aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe W dniu 14 sierpnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe żołnierzom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej. Podczas uroczystości wręczono „Krzyże Obrońców Wołynia 1939 -1944” żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, konspiratorom Ak i członkom samoobrony na Wołyniu. Zgodnie z Decyzją Nr 659/KADR Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 31 marca 2014 r. wręczenia aktów...

MAMMOGRAFIA

2014-08-05

MAMMOGRAFIA 05.08 2014r. odbyły się profilaktyczne badania mammograficzne przeprowadzone przez T.N.N. Przychodnię Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej z Białegostoku.    Badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat były bezpłatne.Panie  z poza limitu wiekowego mogły wykonać badania odpłatnie za 80 zł.

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl