Jak załatwić sprawęAktualności

Archiwum

Zaproszenie na V sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2015-03-23

                                                   Hrubieszów, dnia 20.03.2015 r.             Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz....

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie

2015-03-04

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 marca 2015 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłosił konkurs na kandydata, na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone  zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr...

Zapraszamy do udziału w XII edycji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI

2015-02-16

Zapraszamy do udziału w XII edycji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowieprzy współpracy:•    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie•    Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Hrubieszowie•    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie•    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach•    Szkolnego...

Bezpłatne szkolenia warsztatowe, doradztwo księgowe, wnioski o dotacje i wiele więcej!

2015-02-13

    Zoom (9.85 kb) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    Bezpłatne szkolenia warsztatowe, doradztwo księgowe, wnioski o dotacje i wiele więcej!Fundacja Zachęta w partnerstwie z ImpactProject zaprasza organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego do bezpłatnego udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym...

Rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji po stronie ukraińskiej

2015-02-04

Rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji po stronie ukraińskiej W związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu na roboty budowlane dla zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II - przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, władze Powiatu Hrubieszowskiego podjęły działania...

IV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

2015-01-29

IV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie Dnia 29 stycznia 2015r. odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji. Po przywitaniu przybyłych  przez  Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie  Andrzeja Barczaka , głos zabrał Wicestarosta  Hrubieszowski Leszek Czerwonka przedstawiając informacje o działalności  Zarządu w okresie między sesjami. W czasie sesji zaprzysiężono nowego członka rady w związku z wygaśnięciem mandatu Tomasz Zająca. Z kolejnego miejsca do rady wszedł Zbigniew Dolecki....

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

2015-01-26

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE  NZOZ MAMMO-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I USŁUG MEDYCZNYCH ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKUW HRUBIESZOWIEprzy Starostwie Powiatowym, ul. Narutowicza 34W GODZINACH OD 9.00 DO 17.00 REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NR58 325 76 02, 58 325 76 05.Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanych badań w ciągu 2 ostatnich lat.

Zaproszenie na IV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2015-01-22

                                                   Hrubieszów, dnia 20.01.2015 r.              Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j....

Uroczysta Sesja Rady Powiatu

2014-12-30

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Ostatnie spotkanie radnych powiatu w tym roku odbyło się 30 grudnia, w trakcie uroczystej sesji tradycyjnie podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli, Wójtowie, Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Radni Powiatu, Przewodniczący Rad Gmin, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego. W sesji wzięli udział również zaproszeni goście: Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji powiatowych. Zebranych powitał przewodniczący...

Najlepsze Życzenia Świąteczne !!!

2014-12-23

Najlepsze Życzenia Świąteczne !!!          Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.    Przewodniczący  Rady Powiatu Andrzej Barczuk   Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa   Wicestarosta...

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

2014-12-23

Starosta Hrubieszowski na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118) oraz Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Hrubieszowskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011r. ...

Zaproszenie na III sesją Rady Powiatu w Hrubieszowie

2014-12-22

    Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 595 z późn. zm./ zwołuję III sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji.Sesja odbędzie się w dniu  30.12.2014r. o godz. 10 00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.3.    Przyjęcie porządku...

Zaproszenie na II sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2014-12-05

            Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 595 z późn. zm./ zwołuję II sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji.Sesja odbędzie się w dniu  12.12.2014r. o godz. 14 30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34. Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Stwierdzenie prawomocności...

Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu w Hrubieszowie

2014-11-27

Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu w Hrubieszowie                 Dzisiaj 27 listopada 2014r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu w Hrubieszowie, na której poznaliśmy zarząd powiatu oraz prezydium rady. Radni złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Wybrany został również Starosta, Wicestarosta i trzech członków Zarządu...

Zaproszenie na I sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2014-11-26

 Na podstawie art. 15, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 595 z późn. zm./ zwołuję I sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji.  Sesja odbędzie się w dniu  27.11.2014r. o godz. 10 00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.  Proponowany porządek...

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2014-10-24

                                 Hrubieszów, dnia 23 października 2014 r.                                         Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy...

Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi

2014-10-21

Hrubieszów, dnia 21.10.2014r. NGO.511.15.2014                          Prezesi Zarządów Stowarzyszeń   Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacji pozarządowych w dniu 6 listopada 2014r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34.   Program spotkania: - Omówienie Programu Współpracy...

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

2014-09-26

Starosta Hrubieszowski na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Hrubieszowskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Lub. z...

Postanowienie nr 59/2014 Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 22.09.2014 r. w sprawie powołania terytorialnej komisji wyborczej

2014-09-24


Ogłoszenie dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

2014-09-19

Ogłoszenie dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem- PAMIĘTAJ !!! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.  Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl