Jak załatwić sprawęAktualności

Archiwum

XIII edycja akcji - WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI

2016-02-03

XIII edycja akcji - WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI     Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz ze Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Rejonowy w Hrubieszowie, Miejskiem Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Gminną  Radą Kół Wiejskich z Hrubieszowa, Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wołajowicach, Szkolnym Kołem Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i Stowarzyszeniem „Nieobojętni"...

Zaproszenie na XI sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2016-01-20

                                                 Hrubieszów, dnia 19.01.2016 r.         Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  /j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm./ zwołuję XI sesję Rady Powiatu...

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Hrubieszowskim

2016-01-07

  Uprzejmie informujemy, iż na terenie Powiatu Hrubieszowskiego prowadzony jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.    

Uroczysta Sesja Rady Powiatu

2015-12-29

Uroczysta Sesja Rady Powiatu  W dniu 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu poprzedzona spotkaniem opłatkowym, w którym uczestniczyli Wójtowie, Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Radni Powiatu, Przewodniczący Rad Gmin, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego. W sesji wzięli udział również zaproszeni goście: Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji powiatowych. Spotkanie miało...

Najlepsze Życzenia Świąteczne !!!

2015-12-22

Najlepsze Życzenia Świąteczne !!!            Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wszelkiej pomyślności oraz szczęśliwych chwil spędzonych w otoczeniu najbliższych.Życzymy, by w ten wigilijny wieczór przy stole znaleźli się Ci, którzy są dla nas najważniejsi.By ten czas świąteczny był dla nas czasem miłości, radości oraz odpoczynku.Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie wielką radość i szczęście, a Gwiazda Betlejemska...

Zaproszenie na X sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2015-12-21

 Hrubieszów, dnia 21.12.2015 r.     Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm./ zwołuję X sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie.Sesja odbędzie się w dniu  29.12.2015r. o godz. 9 00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.3.  ...

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

2015-12-18

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze  W celu realizacji zadań powiatu określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat hrubieszowski realizuje „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2015 – 2017.” Jednym z zasadniczych celów Programu jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, czemu służyć ma m.in. coroczne organizowanie konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. W dniu dzisiejszym nastąpiło ogłoszenie...

Powiat Hrubieszowski zakupił nowoczesny sprzęt do utrzymania dróg.

2015-12-14

Powiat Hrubieszowski zakupił nowoczesny sprzęt do utrzymania dróg.   W związku z realizacją zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II - przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Powiat Hrubieszowski zakupił maszyny i urządzenia przeznaczone do bieżącego utrzymania, a także...

Zaproszenie do wypełnienia ankiety monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta z udzielonych świadczeń

2015-11-06

Od 5 listopada do 30 listopada br. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.   Ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny i anonimowy. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań,...

Rozdano kamizelki odblaskowe dzieciom z Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu

2015-11-05

Rozdano kamizelki odblaskowe dzieciom z Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu W dniu 05 listopada w Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu odbyło się rozdanie kamizelek odblaskowych wraz z prelekcją przeprowadzoną przez przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Hrubieszowie, o tematyce: „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”.  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji w tym  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Hrubieszowie podinsp. Artur Ślusarczyk, Rzecznik Policji asp. Edyta Krystkowiak, Wójt Gminy Mircze Pani Marta...

Zaproszenie na seminarium Programy i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

2015-11-04

 FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane  na bezpłatne seminarium p.t. „Programy i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020”, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1.Termin seminarium : 10 listopad 2015 rok  W załączniku program seminarium i  formularz zgłoszeniowy.    

Zaproszenie na V Edycję Gali Aktywnych i Solidarnych

2015-11-02

                   Szanowni Państwo,      W roku 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu rozpoczęło realizację Kampanii pn.: „Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie”, która miała na celu zaktywizować społeczność Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie mam przyjemność i...

Uroczyste wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe

2015-10-29

Uroczyste wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe W dniu 29 października 2015 r. podczas IX sesji Rady Powiatu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.  Nagrody zostały wręczone przez Starostę Hrubieszowskiego  Pana Józefa Kuropatwę, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Andrzeja Barczuka oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki Pana Dariusza Czujkowskiego.  Nagrodzeni zostali:•   Paulina Pańko...

Zakończono I etap remontu siedziby Muzeum

2015-10-27

Zakończono I etap remontu siedziby Muzeum Powiat Hrubieszowski zakończył realizację zadania pn. „Hrubieszów, Dworek Du Chateau z XVIII wieku, etap I polegający na remoncie dachu i stropodachu, dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytetu 1 - Ochrona zabytków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie  nr 01799/15/DOZ – mch z dnia 8 lipca 2015 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 240 566,81 zł, a otrzymana...

Zaproszenie na IX sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2015-10-23

                     Hrubieszów, dnia 22 października 2015 r.                                      Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm./  ...

Oddano do użytku obwodnicę Hrubieszowa

2015-10-22

Oddano do użytku obwodnicę Hrubieszowa Dnia 21 października 2015 r. miało miejsce oddanie do użytku obwodnicy Hrubieszowa. Uczestniczyli w nim Pan Stanisław Żmijan przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Pan Józef Kuropatwa Starosta Hrubieszowski, Pan Krzysztof Nalewajko z GDDKiA w Lublinie, Pan Cezary Łysenko z firmy BUDIMEX – wykonawcy prac.  Do użytku oddana została trasa o długości 9,3 km w ciągu drogi krajowej nr 74 w kierunku granicy polsko-ukraińskiej w Zosinie. Powstało również prawie 30 obiektów...

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

2015-10-19

W dniu 16 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Władze Powiatu Hrubieszowskiego spotkały się z dyrektorami, nauczycielami i pracownikami szkół oraz placówek prowadzonych przez powiat.Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10 od powitania gości przez Pana Dariusza Czujkowskiego Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury fizycznej i Turystyki. Następnie miała miejsce część artystyczna, o którą...

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Powiat Hrubieszowski – 4 Pory Roku”

2015-10-13

9 października 2015 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i uczestników konkursu fotograficznego „Powiat Hrubieszowski – Cztery Pory Roku”. Otwarta została również wystawa pokonkursowa. Laureatami konkursu zostali:I miejsce Radosław Łaskarzewski „Bużek 2” opis: starorzecza Bugu KryłówII miejsce Monika Fuchs „Mglisty poranek” opis: Mglisty poranekIII...

Przebudowa drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów, etap II

2015-09-28

      Zakończony został zakres rzeczowy projektu pn. „Rozwój terenów przygranicznych poprzez przebudowę drogi Adelina-Mircze-Kryłów, etap II” dofinansowanego w wysokości 4 188 739,53 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy – typ projektu: drogi powiatowe w ramach...

Władze Powiatu Hrubieszowskiego dokonały odbioru zakończonych robót drogowych realizowanych w ramach projektu współpracy transgranicznej.

2015-09-25

Władze Powiatu Hrubieszowskiego dokonały odbioru  zakończonych robót drogowych realizowanych w ramach projektu współpracy transgranicznej. Władze Powiatu Hrubieszowskiego dokonały odbioru zakończonych robót drogowych dla zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II - przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie” realizowanego przez Powiat Hrubieszowski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Rezultaty...

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl