Jak załatwić sprawęAktualności

Archiwum

Oświadczenie

2016-08-19

Oświadczenie             Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego oświadcza, iż pojawiające się na portalach społecznościowych informacje o złym funkcjonowaniu władz powiatu hrubieszowskiego są nieprawdziwe.  Nie zamierzamy prowadzić dyskursu z anonimowymi autorami wpisów i komentarzy. Wyjaśnienie spraw przekazano do właściwych organów i z uwagi na dobro postępowań, jakie się toczą nie udzielamy żadnych informacji, do czasu ostatecznego...

Zaproszenie na XV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2016-08-18

  Na podstawie art. 15, ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję  XV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu z dnia...

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego z absolutorium

2016-06-23

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego z absolutorium  Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.  Uchwałę podjęto w obecności 18 radnych, stosunkiem głosów: 14 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujące się”.Po otrzymaniu pozytywnej opinii  w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, którą  wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz poszczególne komisje rady  w dniu        23 czerwca...

Przekazanie placu budowy drogi powiatowej

2016-06-23

Przekazanie placu budowy drogi powiatowej          W dniu 22 czerwca 2016 r. Powiat Hrubieszowski przekazał wykonawcy teren budowy związany z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3449L Uśmierz - Hulcze - Ulhówek od km 1+800,00 do km 14+550,00 na terenie gm. Dołhobyczów”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  Umowa na realizację zadania podpisana została przez władze powiatu 21 czerwca...

Zaproszenie na XIV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2016-06-16

    Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.)   zwołuję XIV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 10 00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34.Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji...

,,Dotacja na przebudowę drogi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”

2016-06-15

,,Dotacja na przebudowę drogi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” W dniu 15 czerwca 2016 roku Starosta Hrubieszowski  Józef Kuropatwa i Skarbnik Powiatu Dorota Guzina podpisali  umowę  z  Wojewodą Lubelskim  Przemysławem Czarnkiem  o dofinansowanie  projektu pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3449L Uśmierz-Hulcze-Ulhówek od km 1+800 do km 14+550 na terenie gm. Dołhobyczów” o łącznej długości 12,08 km. Koszt całkowity  realizacji zadania szacowany jest na  kwotę         ...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.

2016-06-07

 Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 A, 22-500 HrubieszówDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i...

V Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację.

2016-05-30

V Powiatowy Rajd  Rowerowy na Orientację. Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego oraz Wójta Gminy Werbkowice zorganizowała V Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację.    Jubileuszowy rajd odbył się 25.05.2016 roku na trasie Hrubieszów-Werbkowice.   Rowerowy rajd na orientację jest dziedziną sportu, w której zawodnik posługując się mapą i kompasem ma za zadanie w jak najkrótszym czasie  przejechać określoną...

DZIELONE DOBRO POMNAŻA SIĘ – FINAŁ KONKURSU „WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI”.

2016-04-27

     W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00  w Sali Widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIII edycji konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei”.           Prace konkursowe były prezentowane podczas kiermaszu     w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniach 9 i 10 marca br.  Kiermasz otworzył dyrektor Zespołu Szkól...

Zaproszenie na XIII sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2016-04-22

                                                        Hrubieszów, dnia 21.04.2016r.    Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.)  zwołuję XIII sesję Rady Powiatu  w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się w dniu  28.04.2016r....

Zaproszenie na XII sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2016-03-24

Hrubieszów, dnia 24.03.2016 r.  Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się w dniu  31.03.2016r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.  Proponowany porządek obrad:1.   Otwarcie sesji.2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.3.   Przyjęcie...

Życzenia Wielkanocne

2016-03-23

Życzenia Wielkanocne         Z okazji zbliżających się świąt życzymy Państwu w imieniu władz samorządowych Powiatu Hrubieszowskiego i własnymwesołych pełnych nadziei i wiaryŚwiąt Wielkiej Nocy,spędzonych w gronie kochającej rodziny. Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego odnowi wiarę i wniesie nadzieję,a powracająca do życia natura będzie natchnieniem w codziennym życiu.  Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności.   Starosta...

Hrubieszowskie Święto Poezji

2016-03-15

Hrubieszowskie Święto Poezji Wszystkich, którzy tworzą wiersze lub interesują się słowem pisanym, zapraszamy do włączenia się w obchody Hrubieszowskiego Święta Poezji, które organizują: Dyskusyjny Klub Książki przy Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie i Zespół Szkół nr 1  w Hrubieszowie.        Nasza skromna uroczystość odbędzie się 21 marca br. o godzinie 16.00  w siedzibie hrubieszowskiej biblioteki.      Chcą Państwo...

Dwa projekty muzealne zostaną dofinansowane ze środków Ministerstwa!

2016-03-11

Dwa projekty muzealne zostaną dofinansowane ze środków Ministerstwa! Niezwykle miło nam poinformować, że na opublikowanych niedawno listach zadań wytypowanych do dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oba złożone przez hrubieszowskie Muzeum im. ks. St. Staszica, wnioski, zostały rozpatrzone pozytywnie! Tym oto sposobem w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych, jeszcze w tym roku ukaże się publikacja, będąca katalogiem malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie....

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie zaprasza na wystwę "Czerwień - gród między Wschodem a Zachodem"

2016-02-10

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie zaprasza na wystwę Legendarne skarby Czermna już w Hrubieszowie!Setki wyjątkowych przedmiotów, w tym bezcenne skarby srebrnej i złotej biżuterii, odkryte w ciągu ostatnich lat na średniowiecznym grodzisku w Czermnie, stały się podstawą do przygotowania niezwykle interesującej ekspozycji.Wystawa "Czerwień - gród między Wschodem a Zachodem", prezentowana będzie w hrubieszowskim muzeum w ramach obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski.Jej oficjalne otwarcie miało miejsce 28 stycznia. W trakcie...

XIII edycja akcji - WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI

2016-02-03

XIII edycja akcji - WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI     Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz ze Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Rejonowy w Hrubieszowie, Miejskiem Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Gminną  Radą Kół Wiejskich z Hrubieszowa, Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wołajowicach, Szkolnym Kołem Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i Stowarzyszeniem „Nieobojętni"...

Zaproszenie na XI sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2016-01-20

                                                 Hrubieszów, dnia 19.01.2016 r.         Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  /j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm./ zwołuję XI sesję Rady Powiatu...

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Hrubieszowskim

2016-01-07

  Uprzejmie informujemy, iż na terenie Powiatu Hrubieszowskiego prowadzony jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.    

Uroczysta Sesja Rady Powiatu

2015-12-29

Uroczysta Sesja Rady Powiatu  W dniu 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu poprzedzona spotkaniem opłatkowym, w którym uczestniczyli Wójtowie, Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Radni Powiatu, Przewodniczący Rad Gmin, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego. W sesji wzięli udział również zaproszeni goście: Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji powiatowych. Spotkanie miało...

Najlepsze Życzenia Świąteczne !!!

2015-12-22

Najlepsze Życzenia Świąteczne !!!            Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wszelkiej pomyślności oraz szczęśliwych chwil spędzonych w otoczeniu najbliższych.Życzymy, by w ten wigilijny wieczór przy stole znaleźli się Ci, którzy są dla nas najważniejsi.By ten czas świąteczny był dla nas czasem miłości, radości oraz odpoczynku.Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie wielką radość i szczęście, a Gwiazda Betlejemska...

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl