Jak załatwić sprawęAktualności

Archiwum

Przebudowa drogi rozpoczęta

2015-05-15

Przebudowa drogi rozpoczęta           W dniu 7 maja 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu. Wykonawcę wyłoniono w wyniku   przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi przygranicznej powiatowej...

Konkurs fotograficzny „Powiat Hrubieszowski – 4 Pory Roku”

2015-05-14

Konkurs fotograficzny „Powiat Hrubieszowski – 4 Pory Roku”  Starosta Hrubieszowski oraz Towarzystwo  Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej zapraszają do wzięcia udziału w konkursie: „POWIAT HRUBIESZOWSKI – 4 PORY ROKU” Fotografie można zgłaszać w czterech grupach tematycznych:1.    Zabytki2.    Krajobraz3.    Natura4.    Po obróbce Termin zgłaszania prac:  15 września 2015r. Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody finansowe, nagrody rzeczowe...

Ćwiczenie RENEGADE/KAPER 15/I

2015-05-11

Ćwiczenie RENEGADE/KAPER 15/I               Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie informujemy, że w dniu 12 maja 2015 roku, w godzinach 06.00 – 19.00 Dowództwo...

Otwarcie ekspozycji "Wojownik i Księżniczka. Archeologia - medycyna sądowa - sztuka".

2015-04-27

Otwarcie ekspozycji 25 kwietnia w hrubieszowskim Muzeum odbyło się otwarcie wystawy  "Wojownik i Księżniczka. Archeologia - medycyna sądowa - sztuka", w ramach cyklu obchodów 50-lecia Muzeum im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Otwarta ekspozycja prezentuje połączenie wyników badań archeologicznych z wynikami badań wielodziedzinowego zespołu naukowców z Poznania i Lublina.Wystawa jest zwieńczeniem prac wykopaliskowych w Rogalinie, które prowadzone były przy współpracy...

Zaproszenie na VI sesję Rady Powiatu

2015-04-24

                                                       Hrubieszów, dnia 23.03.2015 r.    Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz....

Powiat Hrubieszowski pozyskał środki na remont siedziby Muzeum im. ks St. Staszica w Hrubieszowie

2015-04-21

Powiat Hrubieszowski pozyskał środki na remont siedziby Muzeum im. ks St. Staszica w Hrubieszowie  Remont  siedziby Muzeum im. ks St. Staszica w Hrubieszowie, który poprawi warunki  funkcjonowania instytucji to podstawowy cel projektu, który otrzyma dofinansowanie w wysokości  150 000,00 zł w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków z  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość inwestycji przekracza 300 000,00 zł a remont rozpocznie się jeszcze tego roku. W ramach realizacji  I...

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów

2015-04-16

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów         W ramach powstałych oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania z listy rezerwowej projekt Powiatu Hrubieszowskiego pn. „Rozwój terenów przygranicznych poprzez przebudowę drogi Adelina-Mircze-Kryłów, etap II” złożonego w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działanie 5.2  Lokalny układ transportowy, typ...

Wojownik i księżniczka

2015-04-15

Wojownik i księżniczka  Ludzkie szczątki na polu. Z taką informacją do hrubieszowskiego Muzeum im. ks. St. Staszica w połowie grudnia 2008 roku, zwrócił się dyżurny Komendy Powiatowej Policji. Według relacji funkcjonariusza, odkrycia przypadkowo dokonał mieszkaniec Rogalina, położonego kilka kilometrów od polsko - ukraińskiego przejścia granicznego w Zosinie. Podstawiony radiowóz zabrał archeologa na wskazane miejsce, i się zaczęło.Dobiegają końca przygotowania do czasowej wystawy archeologicznej...

Targi Edukacji i Pracy

2015-04-14

Targi Edukacji i Pracy 14 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyły  się Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery  OHP w Hrubieszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Hrubieszowie Sławomir Marciniuk, po czym zabierali głos kolejno: Radny Województwa Lubelskiego Stanisław Misztal oraz  Wicestarosta Hrubieszowski Leszek...

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

2015-04-09

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Konsultacje odbędą się 17 kwietnia o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Najserdeczniejsze życzenia

2015-04-03

Najserdeczniejsze życzenia Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy          i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia w imieniu władz samorządowych Powiatu Hrubieszowskiego i własnym.  Zdrowych, pogodnych Świąt, pełnych wiary i nadziei. Aby blask prawdy o zmartwychwstaniu rozświetlał wszelkie mroki codzienności, a wiara w nowe życie napełniała serca wszystkich radością...

Zaproszenie na V sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2015-03-23

                                                   Hrubieszów, dnia 20.03.2015 r.             Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz....

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie

2015-03-04

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 marca 2015 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłosił konkurs na kandydata, na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone  zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr...

Zapraszamy do udziału w XII edycji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI

2015-02-16

Zapraszamy do udziału w XII edycji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowieprzy współpracy:•    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie•    Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Hrubieszowie•    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie•    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach•    Szkolnego...

Bezpłatne szkolenia warsztatowe, doradztwo księgowe, wnioski o dotacje i wiele więcej!

2015-02-13

    Zoom (9.85 kb) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    Bezpłatne szkolenia warsztatowe, doradztwo księgowe, wnioski o dotacje i wiele więcej!Fundacja Zachęta w partnerstwie z ImpactProject zaprasza organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego do bezpłatnego udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym...

Rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji po stronie ukraińskiej

2015-02-04

Rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji po stronie ukraińskiej W związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu na roboty budowlane dla zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II - przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, władze Powiatu Hrubieszowskiego podjęły działania...

IV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

2015-01-29

IV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie Dnia 29 stycznia 2015r. odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji. Po przywitaniu przybyłych  przez  Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie  Andrzeja Barczaka , głos zabrał Wicestarosta  Hrubieszowski Leszek Czerwonka przedstawiając informacje o działalności  Zarządu w okresie między sesjami. W czasie sesji zaprzysiężono nowego członka rady w związku z wygaśnięciem mandatu Tomasz Zająca. Z kolejnego miejsca do rady wszedł Zbigniew Dolecki....

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

2015-01-26

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE  NZOZ MAMMO-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I USŁUG MEDYCZNYCH ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKUW HRUBIESZOWIEprzy Starostwie Powiatowym, ul. Narutowicza 34W GODZINACH OD 9.00 DO 17.00 REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NR58 325 76 02, 58 325 76 05.Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanych badań w ciągu 2 ostatnich lat.

Zaproszenie na IV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2015-01-22

                                                   Hrubieszów, dnia 20.01.2015 r.              Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j....

Uroczysta Sesja Rady Powiatu

2014-12-30

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Ostatnie spotkanie radnych powiatu w tym roku odbyło się 30 grudnia, w trakcie uroczystej sesji tradycyjnie podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli, Wójtowie, Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Radni Powiatu, Przewodniczący Rad Gmin, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego. W sesji wzięli udział również zaproszeni goście: Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji powiatowych. Zebranych powitał przewodniczący...

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl