Jak załatwić sprawęAktualności

Archiwum

Zaproszenie na VII sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2015-06-18

                                       Hrubieszów, dnia 18 czerwca 2015 r.           Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm./   zwołuję VII sesję Rady Powiatu  w Hrubieszowie.Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 10 00 ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r.

2015-06-10


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2015r.

2015-06-10


IV Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację

2015-06-02

IV Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego oraz Wójta Gminy Uchanie zorganizowała IV Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację. Rajd odbył się 29.05.2015 r. na trasie Hrubieszów-Uchanie.  Rowerowy rajd na orientację jest dziedziną sportu, w której zawodnik posługując się mapą i kompasem ma za zadanie w jak najkrótszym czasie  przejechać określoną trasę wyznaczoną w terenie przez...

Rodzina zastępcza - prawdziwy dom

2015-05-28

Poszukujemy osób chętnych do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej.Oczekujemy zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz właściwej opieki dla minimum dwojga dzieci.Oferujemy świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz wynagrodzenie.  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie,ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 69 70 783 wew. 38.

Procedura przetargowa na wyłonienia Wykonawcy robót po stronie ukraińskiej

2015-05-26

W dniu 08.04.2015r. Chorobriwska Silska Rada ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II - przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. W czerwcu 2015r....

Zaproszenie na festyn

2015-05-26

Zaproszenie na festyn              Dnia 1 czerwca br. w Lublinie na Placu Zamkowym i Błoniach pod Zamkiem odbędzie się  I Wojewódzki Festyn „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”. ARR Oddział Terenowy w Lublinie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w pokazach, grach, zabawach i degustacjach przygotowanych z okazji Dnia dziecka dla najmłodszych i ich opiekunów.  Będzie można zmierzyć...

Przebudowa drogi rozpoczęta

2015-05-15

Przebudowa drogi rozpoczęta           W dniu 7 maja 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu. Wykonawcę wyłoniono w wyniku   przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi przygranicznej powiatowej...

Konkurs fotograficzny „Powiat Hrubieszowski – 4 Pory Roku”

2015-05-14

Konkurs fotograficzny „Powiat Hrubieszowski – 4 Pory Roku”  Starosta Hrubieszowski oraz Towarzystwo  Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej zapraszają do wzięcia udziału w konkursie: „POWIAT HRUBIESZOWSKI – 4 PORY ROKU” Fotografie można zgłaszać w czterech grupach tematycznych:1.    Zabytki2.    Krajobraz3.    Natura4.    Po obróbce Termin zgłaszania prac:  15 września 2015r. Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody finansowe, nagrody rzeczowe...

Ćwiczenie RENEGADE/KAPER 15/I

2015-05-11

Ćwiczenie RENEGADE/KAPER 15/I               Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie informujemy, że w dniu 12 maja 2015 roku, w godzinach 06.00 – 19.00 Dowództwo...

Otwarcie ekspozycji "Wojownik i Księżniczka. Archeologia - medycyna sądowa - sztuka".

2015-04-27

Otwarcie ekspozycji 25 kwietnia w hrubieszowskim Muzeum odbyło się otwarcie wystawy  "Wojownik i Księżniczka. Archeologia - medycyna sądowa - sztuka", w ramach cyklu obchodów 50-lecia Muzeum im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Otwarta ekspozycja prezentuje połączenie wyników badań archeologicznych z wynikami badań wielodziedzinowego zespołu naukowców z Poznania i Lublina.Wystawa jest zwieńczeniem prac wykopaliskowych w Rogalinie, które prowadzone były przy współpracy...

Zaproszenie na VI sesję Rady Powiatu

2015-04-24

                                                       Hrubieszów, dnia 23.03.2015 r.    Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz....

Powiat Hrubieszowski pozyskał środki na remont siedziby Muzeum im. ks St. Staszica w Hrubieszowie

2015-04-21

Powiat Hrubieszowski pozyskał środki na remont siedziby Muzeum im. ks St. Staszica w Hrubieszowie  Remont  siedziby Muzeum im. ks St. Staszica w Hrubieszowie, który poprawi warunki  funkcjonowania instytucji to podstawowy cel projektu, który otrzyma dofinansowanie w wysokości  150 000,00 zł w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków z  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość inwestycji przekracza 300 000,00 zł a remont rozpocznie się jeszcze tego roku. W ramach realizacji  I...

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów

2015-04-16

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów         W ramach powstałych oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania z listy rezerwowej projekt Powiatu Hrubieszowskiego pn. „Rozwój terenów przygranicznych poprzez przebudowę drogi Adelina-Mircze-Kryłów, etap II” złożonego w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działanie 5.2  Lokalny układ transportowy, typ...

Wojownik i księżniczka

2015-04-15

Wojownik i księżniczka  Ludzkie szczątki na polu. Z taką informacją do hrubieszowskiego Muzeum im. ks. St. Staszica w połowie grudnia 2008 roku, zwrócił się dyżurny Komendy Powiatowej Policji. Według relacji funkcjonariusza, odkrycia przypadkowo dokonał mieszkaniec Rogalina, położonego kilka kilometrów od polsko - ukraińskiego przejścia granicznego w Zosinie. Podstawiony radiowóz zabrał archeologa na wskazane miejsce, i się zaczęło.Dobiegają końca przygotowania do czasowej wystawy archeologicznej...

Targi Edukacji i Pracy

2015-04-14

Targi Edukacji i Pracy 14 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyły  się Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery  OHP w Hrubieszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Hrubieszowie Sławomir Marciniuk, po czym zabierali głos kolejno: Radny Województwa Lubelskiego Stanisław Misztal oraz  Wicestarosta Hrubieszowski Leszek...

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

2015-04-09

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Konsultacje odbędą się 17 kwietnia o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Najserdeczniejsze życzenia

2015-04-03

Najserdeczniejsze życzenia Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy          i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia w imieniu władz samorządowych Powiatu Hrubieszowskiego i własnym.  Zdrowych, pogodnych Świąt, pełnych wiary i nadziei. Aby blask prawdy o zmartwychwstaniu rozświetlał wszelkie mroki codzienności, a wiara w nowe życie napełniała serca wszystkich radością...

Zaproszenie na V sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

2015-03-23

                                                   Hrubieszów, dnia 20.03.2015 r.             Na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz....

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie

2015-03-04

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 marca 2015 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłosił konkurs na kandydata, na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone  zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr...

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl