Stefan Du Chateau

 

Stefan Du Cateau urodził się w 1908 r. w Solwyczegodzku na Syberii, w rodzinie polskich zesłańców. Po powrocie do Polski jego rodzice osiedlili się we Władzinie k. Uchań, gdzie ojciec - Piotr Du Chateau był administratorem, a później właścicielem folwarku odkupionego od Lubomirskich.
     Chodził do szkoły w Uchaniach, a następnie w Hrubieszowie i Lublinie. Na studia pojechał do Lwowa, aby studiować architekturę. Na przeszkodzie stanęła jednak wojna, jako żołnierz trafił do Francji, był internowany w obozie jenieckim. W Paryżu zrobił dyplom, został profesorem Szkoły Sztuk Pięknych. Wykładał też na wielu innych uczelniach w Europie i USA.
     Był cenionym architektem i ekspertem od konstrukcji przestrzennych - jako jeden z pierwszych zastosował w architekturze aluminium. Jego nazwisko pojawia się na liście projektantów wielkich budowli na całym świecie - od hal sportowych i basenów, przez centra handlowe i hotelowe, po kościoły i meczety. Ciekawostką jest, że rozwiązania konstrukcyjne profesora Du Chateau posłużyły do budowy żelbetonowego mauzoleum uszkodzonego reaktora atomowego w Czarnobylu.
Wielki architekt i profesor z Hrubieszowa został w szczególny sposób wyróżniony przez Republikę Francuską - za życia trafił do Encyklopedii Larous-se´a, otrzymał też Legię Honorową.

W 1994 roku Stefan Du Chateau założył w Hrubieszowie Fundację Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej, która została nazwana imieniem obojga małżonków Stefana i Krystyny Du Chateau. Celem założenia Fundacji było lepsze poznanie się obydwu narodów.

                Powołanie Fundacji jest chyba najważniejszym i zarazem najmocniejszym akcentem w wieloletniej pomocy Profesora. Spełnia rolę ważnego, nie tylko w regionie lubelskim, ośrodka wzbogacającego kulturę, sztukę oraz oświatę.

                Zamierzeniem Profesora było utworzenie ośrodka dla młodych, zdolnych architektów oraz ludzi interesujących się kulturą i sztuką. Organizowanie bezpłatnej nauki języka francuskiego. Pielęgnowanie i popularyzacja tradycji regionu hrubieszowskiego, promocja regionalnego życia kulturowego, naukowego oraz cywilizacyjnego.

                Niebagatelną rolę kulturotwórczą i oświatową Fundacja spełnia także poprzez wspieranie różnych inicjatyw wydawniczych czy badań archeologicznych, a przede wszystkim poprzez popularyzację nauki języka francuskiego.

                Przez całe swoje życie pamiętał o ziemi ojczystej, często wracając do Hrubieszowa
( gdzie do rodziny napoleońskiego oficera Du Chateau od poł. XIX w. należał murowany dworek ) i Władzina. Z wieloma hrubieszowianami łączyła go serdeczna przyjaźń, szczególnie z innym wielkim profesorem - Wiktorem Zinem. W 1816r. w Hrubieszowie ustanowił fundację TRH, której podarował znaczną część swojej bogatej kolekcji militariów, dawnych sprzętów i narzędzi rolniczych, rolniczych także książek , map, listów. Miasto w 1998 r. odwdzięczyło mu się tytułem Honorowego Obywatela Hrubieszowa.
        Profesor Stefan Du Chateau zmarł w czerwcu 1999 roku. Został pochowany na cmentarzu "Les Champeaux" w podparyskim Montmorency.    

 

Galeria zdjęć


Goganet