Jak załatwić sprawęJednostka Wojskowa


Hrubieszów, miasto nad rzeką Huczwą o sześciowiekowych tradycjach wzlotów i upadków, któremu prawa miejskie zostały nadane w 1400 roku.

Przecinające się w Hrubieszowie drogi z północy na zachód ( Zamość - Chełm ) i ze wschodu na zachód ( Włodzimierz - Grabowiec - Krasnystaw ) miały niewątpliwy wpływ na lokalizację w tym mieście garnizonu wojskowego.

Pierwsze udokumentowane wzmianki o stacjonowaniu w Hrubieszowie formacji wojskowych sięga początków XIX w.

Hrubieszowski pułk strzelców konnych sformowano po wojnie w 1920 r. Przyjął on identyczny numer i barwy oraz stare „francuskie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" formacje, którym początek dał tzw. szwadron instrukcyjny powstały w Alancon w departamencie Orne, wywodzącym się z kadry 1 Pułku Szwoleżerów Armii Polskiej we Francji, składającej się z ochotników - Polaków
z całej Europy i USA.

W październiku 1920 r. w wyniku reorganizacji kwaterki 1 dyon i szwadron zapasowy pułku otrzymał nazwę 2 pułku strzelców konnych, a miejscowość Hrubieszów stała się jego stałym garnizonem.

Od 25 kwietnia 1924 r. pułk przeszedł na typ jazdy samodzielnej z przydziałem do 17 Brygady Kawalerii, której sztab stacjonował w Hrubieszowie.

         Duże sukcesy jeździeckie 2 pułku strzelców konnych przypadły na okres lat 1934-1936, kiedy funkcję kwatermistrza pułku pełnił mjr H. Dobrzański. Był on jednym z asów  jeździectwa. Na zawodach w Londynie zdobył złotą papierośnicę - nagrodę księcia Walii z napisem: „Najlepszemu Wojskowemu jeźdźcowi świata.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Rozbudowywał bazę sportowa i szkoleniową. Był także instruktorem oficerskiej grupy sportu konnego, której poświęcał cały wolny czas, swe umiejętności i pasje sportowe. Po służbie organizował wyścigi, polowania i biegi myśliwskie.

W 1937 roku pułk przeszedł największą reorganizację. Stał się częścią Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Składał się z 4 szwadronów liniowych, szwadronu zapasowego, szwadronu ciężkich karabinów maszynowych, szwadronu gospodarczego, plutonu kolarzy, plutonu łączności oraz plutonu działek przeciwpancernych.

Po II wojnie światowej w Hrubieszowie stacjonowały czasowo różne jednostki wojskowe.

Na stałe osiadł tu w 1950 r. 8 Bydgoski Pułk Piechoty z 3 DP (sformowany w 1944 r. na terenie ZSRR).

Po 1989 r. z 8 pp. utworzono w Hrubieszowie 8 Ośrodek Materiałowo-Techniczny, przemianowany decyzją Szefa Sztabu Generalnego WP z 1994 r. na 2 Pułk Rozpoznawczy.

 

 

 

2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Hubala\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", został powołany decyzją szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 25 maja 1994 roku. Powstał na bazie 8. Ośrodka Materiałowo-Technicznego w Hrubieszowie. Jednostka obecnie podlega Dowództwu Wojsk Lądowych. Pułk składa się z 5 kompanii bojowych: cztery to kompanie rozpoznawcze, jedna z BWR- ami (8 szt.) i BRDM- ami, dwie z BRDM- ami i wozami dowodzenia R-5, czwarta kompania - kompania specjalna wyposażona jest w samochody osobowo-terenowe. Piąta kompania to pododdział radioelektroniczny, przeznaczony do prowadzenia namierzania i zakłóceń radiowych oraz rozpoznania radioelektronicznego. Oprócz tych pięciu kompanii w skład pułku wchodzi również pluton rozpoznania skażeń, a z pododdziałów logistycznych: kompania remontowa, zaopatrzenia i medyczna.

18 czerwca 1996 r. podczas uroczystości w Hrubieszowie 2 Pułk Rozpoznawczy otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Hrubieszowskiej i jako patrona jednostki mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Przejął on tradycje drugich pułków strzelców konnych.

Odznaka hrubieszowskich strzelców konnych znalazła się na sztandarze 2 pułku rozpoznawczego.

 

 

 

Kalendarium formacji wojskowych w Hrubieszowie

 

1789- 1792 - pierwsza regularna jednostka Wojska Polskiego - 2 Pułk Straży Przedniej wojsk koronnych

 

1816 r. - miasto Hrubieszów staje się garnizonem dla 4 szwadronu kpt. Antoniego Gołuchowskiego
z 2 pułku ułanów, płk Józefa Dwernickiego

 

 

1830 r. -   wymarsz do Warszawy ułanów z Hrubieszowa na rozkaz dowódcy pułku płk Stefana Ziemieckiego

 

grudzień 1918 r. - 1 bateria 3 dywizjonu artylerii konnej  weszła w skład grupy kawalerii płk Władysława Beliny- Prażmowskiego w Hrubieszowie i brała udział w walkach pod Uhrynowem, Włodzimierzem, Sokalem i Dołhobyczowem

 

maj 1919 r. - po I wojnie światowej pierwszym formowanym pododdziałem w Hrubieszowie był szwadron zapasowy (s/z) 1 pułku dragonów (od października 1919 r. 1 pułk strzelców konnych)

 

sierpień 1919 r. - sformowano w Hrubieszowie dowództwo 3 lubelskiego dywizjonu artylerii konnej pod dowództwem kpt. Stefana Trzebińskiego

 

 

10 listopada 1919 r. - dowództwo s/z 1 psk objął ppłk Antoni Długoborski

 

19 lipca 1920 r. - z Beresteczka do Hrubieszowa dla uzupełnienia przybył 2 pułk

 

18 sierpnia 1920 r. - IV wołyński dywizjon kawalerii 1 psk po ośmiomiesięcznym szkoleniu, reorganizacji i uzupełnieniu stanu osobowego rekrutami jako kawaleria 9 Dywizji Piechoty wyruszył z Hrubieszowa na front

 

październik 1920 r.- w wyniku reorganizacji kwaterii 1 dyon i szwadron zapasowy pułku otrzymał nazwę 2 pułku strzelców konnych

 

1920 r. - miasto Hrubieszów stało się jego stałym garnizonem

 

Początkowo w skład pułku wchodziła drużyna dowódcy, dwa szwadrony liniowe i pluton ciężkich karabinów maszynowych, z czasem ilość szwadronów zwiększyła się do trzech.

Różnorodność oddziałów i poddziałów kawaleryjskich stacjonujących w Hrubieszowie miała istotne znaczenie w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Przybycie 2 psk do Hrubieszowa sprawiło, że został on uznany za swój i zyskał on miano „hrubieszowscy strzelcy konni.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

Pułk posiadał dwa sztandary. Jeden historyczny ufundowany 26 czerwca 1918 r. przez mieszkańców Paryża dla szwadronów 1 pułku szwoleżerów Armii Polskiej we Francji. 

Drugi sztandar pułku ( przepisowy ) ufundowany został w 1925 r. przez społeczeństwo Ziemi Hrubieszowskiej.

 

Tradycje 2 pułku strzelców konnych sięgają czasów Królestwa Polskiego. Dokonania bojowe pułku w powstaniu listopadowym były powodem do dumy pokoleń Polaków.

2 pułk strzelców konnych, a także jego strzelcy pozostają we wdzięcznej pamięci mieszkańców Hrubieszowa. Przejawia się to w działaniach podejmowanych na rzecz trwałego upamiętnienia tego  walecznego pułku, min.:

- na froncie budynku, w którym w latach 1934-1936 mieszkał kwatermistrz pułku
- mjr H. Dobrzański ufundowano tablicę pamiątkową,

-  imieniem mjr H. Dobrzańskiego nazwano Szkołę Podstawową nr 3 przy ul. Zamojskiej,

- jego imię nosi również jedna z głównych ulic miasta, przy której znajduje się siedziba władz miasta i powiatu.

 

Młodzież z Hrubieszowa i okolic ma możliwość zdobywania umiejętności jazdy konnej w „Hrubieszowskim Klubie Jazdy Konnej im. 2 Pułku Strzelców Konnych.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

 

 

 

 

Dane adresowe:

 

2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Hubala\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"


Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie

 

ul. Dwernickiego 4

 

22-500 Hrubieszów

 

tel. 261 158 300

 

 

fax: 261 158 329

 Adres strony internetowej:

http://2hpr.cba.pl


więcej informacji na temat mjr Henryka Dobrzańskiego \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Hubala\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"


 

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/hrubieszow.php?get=page,729,718

 

 

 

 

 

 powrót powrót

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl