Jak załatwić sprawęAktualności

Archiwum

Nowa hala sportowa w Hrubieszowie.

2012-08-22

Nowa hala sportowa w Hrubieszowie.
          Już niedługo znikną problemy z organizacją zajęć sportowych w Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie. Uczniowie Gimnazjum i Liceum im ks. St. Staszica w przyszłym roku powinni mieć do dyspozycji nową salę gimnastyczną. Inwestycja rozpocznie się już we wrześniu bieżącego roku i potrwa do końca listopada 2013 r. Wykonawcę wyłoniono w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przygraniczne Centrum Kulturalno - Sportowe przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie - etap I hala sportowa” Zarząd Powiatu w Hrubieszowie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę GRAND Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy  Andrzej Grygiel, Jasienna 200, 33-322 Korzenna. Cena ofertowa brutto wybranej oferty to 4141195,00 zł.
         W piątek 17 sierpnia 2012 r. Przedstawiciele Powiatu Hrubieszowskiego w osobach Starosty - Józefa Kuropatwy, Wicestarosty - Leszka Czerwonki oraz Skarbnika Powiatu – Doroty Guziny w obecności Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie Alicji Borkowskiej podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych. Już w czwartek 23 sierpnia 2012 r. planowane jest protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy.
            Nowa hala sportowa o wymiarach 19,40 na 32,10 m i 8,3 m wysokości, będzie usytuowana pomiędzy terenem Zespołu Szkół nr 2, a kanałem Ulga. Ze względu na występowanie na terenie projektowanego budynku gruntów nasypowych o dużej miąższości (niestabilna skarpa przy kanale) oraz na konieczność dostosowania wysokości budynku do skali historycznej zabudowy (budynek nie może przesłaniać obiektów zabytkowych), posadzkę hali sportowej zaprojektowano około 3,5 m poniżej istniejącego poziomu terenu. Hala sportowa pomyślana została jako jednokondygnacyjny budynek z antresolą (balkon wewnętrzny) mieszczącą trybunę stałą na poziomie parteru. Pod trybuną znajdować się będą pomieszczenia sanitarne i przebieralnie dla osób ćwiczących, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pokój trenera. Hala sportowa będzie przystosowana do rozgrywania meczy w piłkę siatkową, ręczną, nożną oraz koszykówki, a także rozgrywek w unihokeja i tenisa ziemnego. W razie potrzeby może być dzielona kotarą. Oprócz trybuny głównej będą też rozkładane trybuny przenośne. W ramach inwestycji zasilająca szkołę kotłownia węglowa zastąpiona zostanie kotłownią gazowo-olejową. Budynek będzie połączony z istniejącymi budynkami szkolnymi w poziomie parteru (budynek A) oraz piętra (budynek B) poprzez przeszklone przewiązki.
           Inwestycja jest pierwszym etapem w budowie Przygranicznego Centrum Kulturalno- Sportowego w Hrubieszowie. Z uwagi na wysoki koszt całego zamierzenia Zarząd Powiatu podjął decyzję o podziale przedsięwzięcia na dwa etapy. W pierwszym etapie wybudowana zostanie część sportowa (projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). W drugim - część dydaktyczna budynku - zaprojektowana jako dwukondygnacyjna z pełnym podpiwniczeniem. W części nadziemnej będzie sześć sal dydaktycznych na dwóch poziomach wraz z towarzyszącą komunikacją i sanitariatami. W piwnicy zaprojektowano magazyny na sprzęt oraz pomoce audiowizualne.

Galeria zdjęć

Zoom (41.99 kb)
Zoom (58.67 kb)
Zoom (38.92 kb)
Zoom (54.57 kb)
Zoom (62.93 kb)
Zoom (53.85 kb)
Zoom (57.16 kb)
Zoom (56.34 kb)
Zoom (57.11 kb)
Zoom (56.38 kb)
Zoom (73.12 kb)
Zoom (59.47 kb)
Zoom (48.92 kb)
Zoom (61.49 kb)
Zoom (51.37 kb)
Zoom (36.52 kb)
Zoom (43.36 kb)
Zoom (31.38 kb)
Zoom (39.96 kb)
Zoom (42.6 kb)
Zoom (38.24 kb)
Zoom (44.8 kb)
Zoom (37.99 kb)
Zoom (36.2 kb)
Zoom (38.08 kb)
Zoom (37.22 kb)
Zoom (34.22 kb)
Zoom (30.41 kb)
Zoom (29.54 kb)
Komentarz:

Nick, podpis:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl